Питейната вода в с. Болярци, община Аврен, е със завишено съдържание на манган и следва да се преустанови ползването й за пиене и готвене. Това информират от ВиК-Варна, в изпълнение на предписание от РЗИ в морската столица от 13 октомври.

Съдържанието на манган в подземните води може да е резултат от извличането му от манганосъдържащи минерали в скалните образувания и е от естествен произход, допускат от водоснабдителното дружество.

Предприети са коригиращи действия, съгласно оценката на риска на зона „Китка”. Освен правилно дозиране на хлориращия агент с цел утаяване на мангана, ще има периодично почистване на съоръжения и водопроводна мрежа и  учестен мониторинг за съдържанието на манган във водата.