Върховният административен съд спря окончателно новата организация на движение в центъра в София. Съдът остави в сила разпореждането на Административния съд – София-град. С него се решава да бъдат прекратени действията, извършвани от длъжностни лица от Столична община, разпоредени от зам.-кмета по транспорта Илиян Павлов, по въвеждане на нова организация на движението по бул. “Витоша“, бул.“Патриарх Евтимий“ и ул.“Проф. Фритьоф Нансен". 

Съдебният състав е установил, че не са спазени изискванията за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, а именно не е проведена съгласувателна процедура на предварителния проект на Генерален план за организация на движението. Не е изпълнено и изискването окончателният проект на плана да е одобрен от общинския съвет по предложение на кмета. Определението на Върховния административен съд е окончателно.

Чуйте подробностите в прикачения файл.