Варненското основно училище „Стоян Михайловски“ чества днес 35 години от създаването си. Гости на тържеството бяха кметът на морския град Иван Портних, районният кмет на „Владислав Варненчик“ Николай Костадинов, директорът Регионалното управление по образование Ирена Радева, учители и родители.  

„Високо оценявам постигнатите резултати в сферите на българския език и литературата, математиката, изобразителното изкуство и спорта. Доказателство за това са многобройните награди и грамоти на възпитаници на училище „Стоян Михайловски“, с които се гордеем“, каза кметът Иван Портних.

Директорът на училището Ангел Киряков прочете едно от стихотворенията на Стоян Михайловски – „Напред“ и пожела на учениците да изпълняват заръките на автора.  

Празничната програма продължи и в класните стаи на училището, като всеки клас бе организирал различни инициативи.

В коридора бяха представени най-добрите творби от конкурса за макети „Аз обичам България“, за рисунки, за писма на английски език и други.

Четвъртокласниците бяха подготвили постановката „Благовещение“ в навечерието на празника.