Близо 214 хиляди е броят на заетите лица в област Варна през първото тримесечие на 2023 г. От тях близо 115 хиляди са мъже, а останалите 99 хиляди - жени. В сравнение с първото тримесечие на миналата година, броят на заетите лица се увеличава с 0.4%, отчитат от Териториално статистическо бюро – Североизток

Данните сочат, че по брой на заетите лица Варна е на трето място у нас, след столицата и област Пловдив.

Коефициентът на заетост (относителният дял на заетите лица от общото население в областта) през първото тримесечие е 58.5%, съответно малко над 66 на сто за мъжете и близо 52% за жените. По този показател Варненска област е на второ място в страната, след столицата София.