Заместник-главният секретар на МВР главен комисар Димитър Кавнгалджиев присъства на проведения днес годишен отчет – анализ на ОДМВР-Силистра. Той отправи поздравления за положените усилия и постигнатите положителни резултати от дейността на служителите през 2023 г. Отбеляза, че в областта няма неразкрити тежки престъпления срещу личността и че те традиционно заемат нисък дял от структурата на криминалната престъпност. По думите му статистиката е важна, но по-важна от нея е оценката на обществото за нашата дейност.

Главен комисар Кангалджиев не скри задоволството си от реализираните инициативи по отношение на превенцията в различни направления на дейност и особено в работата с малолетните и непълнолетните. Препоръча в тази посока да се полагат максимални усилия съвместно с местната власт, учебните заведения и местните образователни центрове. Подчерта, че в ОДМВР-Силистра е постигната добра колаборация между престъпленията срещу собствеността, които са структуроопределящи за региона, и предприетите срещу тях превантивни действия.

От представения отчет отбеляза постигнатите положителни резултати в противодействието на пътнотранспортния травматизъм през миналата година – по-малък брой произшествия, по-малко загинали и ранени.

Противодействието на престъпленията, свързани с наркотици, но също превантивната работа с подрастващите по тази тема изведе като приоритет на дейност през настоящата година. Апелира за повишено внимание към случаите на домашно насилие, като отбеляза доброто сътрудничества на дирекцията с неправителствения сектор в тази област.

Сред приоритетите за работа главен комисар Кангалджиев отдели внимание на обучението на полицейския състав. Той не скри, че в тази посока съществуват дефицити, които трябва да се преодолеят. В тази връзка отбеляза като положителен факт новоизградените в Областната дирекция спортна и фитнес зали, които са база и възможност за поддържане на физическата подготовка на служителите.

Гости на отчета бяха областният управител Минчо Йорданов, заместник-областният управител Илиян Великов, заместник-кметът на града Стилиян Стойчев,  председателят на Окръжния съд Пламен Неделчев, административните ръководители на Окръжна и на Районна прокуратура – Ивелин Чафаланов и Веселина Милушева. В рамките на формата те изразиха удовлетвореност от добрата комуникация и ефективно взаимодействие с Областната дирекция.