В рамките на проект BGCULTURE-1.001-0013-C01 „Наследството на Сливен – пленяващо и многолико“ по програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобряване управлението на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., беше реализирано успешно сътрудничество между Община Сливен, Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“, Художествена галерия „Димитър Добрович“ и Сдружение „Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България“.

Бяха представени каракачанската култура, религия и традиции. Бяха реализирани две изложби: с предмети от бита, материали и снимки, представящи живота на каракачаните, както и с кукли в традиционни носии. Бяха представени и традиционни храни. Децата от танцовия състав при Културно-просветно дружество на каракачаните – Сливен с ръководител Анна Граменова показаха красотата и магията на каракачанския фолклор. Представиха и обичая-наричане арня-качикя, изпълняван в утрото на коледния ден.

Книгата „Каракачаните в България“ на Еврипидис Макрис беше преведена и отпечатана.

Нейният автор е дългогодишен президент на дружеството на каракачаните от Епир и в продължение на четири години е бил научен сътрудник в Общогръцката федерация на дружествата на каракачаните. Основател е на списание „Каракачани“, което се издава в Янина от 1984 г. Издал е повече от 15 книги, посветени на фолклора и местната история.

„Каракачаните в България“ проследява произхода, името и разпространението на каракачаните. Тя съдържа пълно представяне на историята на каракачаните в България във всички аспекти – периода на номадството, животът им в стана, описва жилището, дома и начина им на хранене, спира се подробно на социалния им живот, народните обичаи и традиции. Проследява и животът на каракачаните след края на номадството, както и след 1989 г. Книгата е преведена от Мария Къчева и издадена от издателство „Фабер“ – Велико Търново.

Предстои откриване на изложба на художника-тубист от каракачански произход Никола Заров. Тя ще бъде подредена в Узуновата къща на Художествена галерия „Димитър Добрович“ и ще бъде открита на 23.04.2024 г. от 17.00 ч. За изложбата е издаден каталог, а за авторът на изложбата е изработен видеофилм.

Основната цел на Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България, която беше постигната и с участието им в проекта, е да поддържа бита и културата на този етнос, да съхранява неговото културно наследство и да популяризира неговите традиции и обичаи.