В МОСВ няма постъпили проекти за разработване находищата на минерална вода „Градец“, „Сланотрън“ и „Видин“

По повод множество запитвания по време на приемното му време областният управител Любен Иванов изиска и получи информация от Министерството на околната среда и водите, която гласи, че в институцията няма постъпили проекти за разработване находищата на минерална вода – публична общинска собственост, разположени на територията на община Видин – „Градец“, „Сланотрън“, „Видин“.

Във връзка с издаване на заповед за утвърждаване на ресурси на находища на минерална вода от министъра на околната среда и водите, кметът на община Видин Огнян Ценков през 2018 г. и 2019 г. е внесъл в МОСВ хидрогеоложки доклади за находища на минерална вода – публична общинска собственост: „Градец“, „Сланотрън“, „Видин“.

Въз основа на хидрогеоложките доклади, министърът на околната среда и водите е издал през 2019 г. първоначални заповеди за утвърждаване на експлоатационните ресурси, но проекти не са постъпвали в Министерството на околната среда и водите.