С повече от лев по-скъпо ще струва занапред кубик вода за повечето абонати на ВиК-Пазарджик. Предприятието обслужва едноименната община и още три в региона - Септември, Белово и Лесичово. Увеличението влиза в сила от този месец, като за потребителите, които нямат канализация, разликата на кубик ще е с малко над 60 стотинки.

Цената за доставяне на вода без ДДС вече е 1,411 лева, за отвеждане - 0,166 лева, за пречистване - 0,663 лева. За пречистване на промишлени води според степента на замърсяване новите цени са от 0,777 до 1,601 лева. След начисляване на ДДС крайната цена за потребители се увеличава от 1,64 на 2,69 лева в населените места с канализация или от 1,07 на 1,69 лева в селищата, където не се предлага отвеждане и пречистване.

От водоснабдителното предприятие аргументират поскъпването с драстичното увеличение на електроенергията, суровините, материалите и консумативите, необходими за обезпечаване на услугата - при някои от тях то е до 300%. Предходното повишение на цените е от 2016 година, след което предложенията за актуализации не са одобрявани от Ковисията за енергийно и водно регулиране, тъй като дружеството формално се водеше в ликвидация и нямаше одобрен бизнес план. Сега има такъв за периода до 2026 година, като за всяка от следващите години е предвидено цените на водата да продължат да се увеличават.