През месец ноември в град Габрово се проведе XXI Национално състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти.

Област Кюстендил беше представена от Виктория Георгиева и Йоана Павлова от XI г клас. Техният проект „Крехките пазители на природата“ разглежда важното място на пчелите в природата и причините за тяхното намаляване, т. нар. синдром на разрушената пчелна колония. 

          В изключителна конкуренция на 23 проекта във възрастовата група VIII – XII клас уважаемото жури с председател доц. д-р Маргарита Кузманова – СУ „Св. Климент Охридски“, почетен председател доц. д-р Стефан Манев – ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград и членове, изтъкнати професори и доценти от БАН и  СУ „Св. Климент Охридски“, проектът на Виктория и Йоана получи оценка Мн. добър (5.25), която могат да използват за прием в няколко висши учебни заведения в страната, макар да са в XI клас. И най-ценното за тях е, че натрупаха огромен опит в проектната работа.

"Този успех е още по-радващ, защото в класация, направена от самите участници в състезанието, проектът „Крехките пазители на природата“ спечели приза за проект на публиката. 

Работата по проекти е работа в екип, затова и участничките благодарят на учениците от V а и V б клас за участието им в беседи и анкетни проучвания по темата, на Иван Кютукчиев и неговите съученици от IX г клас за подкрепата в организацията на постерната изложба, на учителите по биология и ЗО и химия и ООС - Силвия Петрова и Сивия Георгиева.

На Виктория и Йоана пожелаваме да не спират да се борят за тяхната мисия – намаляването на темпа на изчезване на пчелите, и да привлекат още свои съмишленици към екологосъобразни дейности, откликвайки на техния призив: „Природата ни осигурява всичко, от което имаме нужда. Нека я опазим и съхраним!", заявиха от ПМГ.