Тридесет и шест ученици от СУ „Христо Ботев“- град Враца се включиха в
урок по горска педагогика, организиран от служители на Природен парк
„Врачански Балкан“ и „Северозападно държавно предприятие“ Враца. В
инициативата участваха ученици от екоклуб „Детелини“, с ръководител
Гергана Комитска и група за разширена подготовка по „Човекът и
природата“ -учениците от 6-ти „г“ клас, с класен ръководител Мария
Йолова. Това е поредното тяхно участие в занимания на природния парк и
държавното предприятие.
Урокът се проведе на поляната над хижата в комплекс „Вестител“ . Темата
на заниманията бе „Какво знаем за дървесните видове и работата на
лесовъда?“. Децата от 5 и 6 клас се състезаваха за бързина, точност и
знания, разделени на два отбора – „ Бор“ и „Ела“, като се включиха с
много желание в няколко игри – „Ти си моя стол“, „Дървословица“,
„Залесяване“ и „Дива свиня“.


Целта на заниманията бе подрастващите да се потопят в професията на
лесовъда и да предизвикат у тях интерес за повече знания за дървесните
видове, както и за техните семена и цветове.
Проведена бе беседа с учениците за ролята на лесовъда в стопанисването и
опазването на гората, какви видове залесявания осъществява той, каква е
ролята на семената за възобновяване на гората, как животните спомагат за
разнасянето им в природата, какво нарушава равновесието в горската
екосистема и как човека участва в този процес.