Обществена поръчка за проучване на укрепването скалите до Античния театър е обявила Община Пловдив.

Причината - експертизата на скалния откос на Джамбаз тепе, поръчана от общината и изготвена от екип от Геологическия институт при БАН, посочва, че е необходимо скалната маса да бъде трайно укрепена.

Извършеният оглед с дрон показва повече от 10 нестабилни скални блока с обеми до 15- 25 m 3, чиято маса на някои от тях може да надхвърли 60 тона. Броят им може да се окаже по-голям, допълват геодезистите. Рискът е за жилищните сгради в основата на откоса, както и за автомобилния и пешеходен трафик през и около Тунела. Склоновият насип в подножието е с наклон от 30 до 40°, което дава възможност за достатъчно ускорение при евентуално откъсване на скални блокове и падането им.

Препоръките на експертите са категорични - опасните скали трябва да бъдат обезопасени.

Процедурата е на стойност 150 000 лева. Крайният срок за приемане на оферти за участие е 8 септември.