От 26 март до 2 април 2023 г. учители от ОУ „Христо Никифоров“ в Ловеч се обучават в гр. Римини, Италия.  Обучението се осъществява в рамките на проект № 2022-1-BG01-K122-SCH-000074166 „В подкрепа на нашите специални деца и техните семейства“ по Програма „Еразъм+“.

По време на престоя си учителите ще се запознаят с тенденциите в италианската образователна система и работата с деца със специални образователни потребности, с дейността и целите на Италианската асоциация по дислексия и използваните от тях  компенсаторни инструменти.Предвидено е посещение на Центъра за аутизъм и нарушения в развитието "I Tigli“.

Ще дискутират по темата училище – семейство - ученик, случаи на специфични обучителни затруднения и увреждане на дефицита на концентрация или хиперактивност, емпатия и емпатична способност при работа с деца със СОП.

Основната задача на екипа е развитието на индивидуалния потенциал на децата със специални образователни потребности. Придобитият опит ще позволи да се разработи нова визия за методи на преподаване  в училището.

Община Ловеч, пресцентър