Може ли нотите да се превърнат в математика, а математиката - в музика? Каква е връзката между ритъма и дробите? Как елегантните ефирни музикални тонове обозначават рационалните числа и къде е допирната точка между изкуството и строгата математика? Отговори на всички тези на въпроси получиха петокласниците от иновативно училище „П.Р. Славейков“ - Бургас във вдъхновяващ урок по „Музикално - математическо уравнение“.  

Той бе изнесен от Мария Георгиева - преподавател по музика и Елена Симеонова-учител по математика. Пред ученици и гости те представиха впечатляващи авторски задачи, истинско предизвикателство за младите математически таланти. 

„Всичко това започна, когато установихме, че нотите могат да бъдат представени като сбор от обикновени дроби и преоткрихме символичния вид на нотните стойности. Ние, с г-жа Симеонова разбрахме, че има прекрасен начин по който да покажем на децата удоволствието от музиката, която провокира и решаването на математическите модели, които често се свързват със студената и рационална логика.

Това се случва чрез обикновените дроби, превърнати в стойности, с ритъма на музиката, чиито тактове отброяваме, благодарение на математиката. Открихме математиката в музиката и музиката в математиката. И установихме, че по този начин децата по-добре възприемат “, разказа Мария Георгиева. 

Несъчетаемите на пръв поглед учебни предмети музика (със своята виталност) и математиката (с точност и прецизност), се оказаха хармонично преплетени. А заедно с приложението на обикновените дроби в дължините и височините на тоновете в музикалните жанрове, двете преподавателки изнесоха урок по педагогическо майсторство от много висока класа.

Всъщност, темата на занятието „Музикално-математическо уравнение“ представлява бинарен урок, който надгражда съвременното класическо образование. Той е част от иновативната програма за обучение, въведена в „П.Р. Славейков“. Нейната цел е  представянето на учебното съдържание по различните предметите да бъде осъществено съвместно и комплексно. Оттам – да развие уменията на учениците да изследват и анализират.

Крайната идея е с подобни интелектуални провокации да бъде формирано самостоятелно мислене и развитие у децата. Генералната стратегия, заложена от ръководството на училището, е мотивация за учене през целия живот.