Малко педи настъпването на астрономическата пролет, ученици засадиха дръвчета в плевенския парк ”10-ти декември”

Еко акцията е по идея на Ученическия съвет на ПГ по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров” - Плевен.

Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“ осигури 10 фиданки от видовете ясен и явор за инициативата, а директорът на предприятието Иван Мариновски и служители, оказаха помощ на младежите при засаждането. Целта им бе да допринесат за зелена, чиста и по-красива околна среда в нашия град.

Екоакцията ще продължи на 4 април със засаждане на още дръвчета.