Ученици от СУ „Христо Смирненски“ в село Крушари взеха участие в инициативата „Ден на отворените врати“, домакин на която бяха Окръжната и Районната прокуратури в Добрич. Срещата с младежите от 10, 11 и 12 клас се състоя в сградите на Районен съд и на Прокуратурата.

Прокурор Даниел Илиев – говорител на Районната прокуратура, посрещна учениците в съдебна зала в Районния съд в града. Младежите бяха поканени да присъстват в истинско съдебно заседание и станаха свидетели на това какво се случва в реално време в залата.

След приключване на заседанието, магистратът ги посрещна в сградата на Прокуратурата. Там учениците имаха възможност да се запознаят практически с работата на прокурорите и съдебните служители, да сложат прокурорски тоги и да усетят тежестта на отговорността, която те носят при изпълнението на своята професия. Младежите разговаряха със съдебен администратор, прокурорски помощник и прокурори. Всички те бяха в работната им среда и отговаряха на ученическите въпроси с примери от своята практика.

Посещението на възпитаниците на СУ „Христо Смирненски“ в село Крушари е свързано с изпълнението на информационната кампания „Ден на отворените врати“ на Висшия съдебен съвет, която се провежда всяка година и има за цел даде възможност на ученици и учители да се докоснат от първо лице с работата на прокурорите и служителите в съдебната система.