На 23 октомври, учениците от клубовете „Зелен кръг“ при ПГКПИ, гр. Бургас и  ОУ „Елин Пелин“ - гр. Бургас посетиха ферма за пермакултури Biotiful в с.Росен, общ.Бургас.

Посещението беше в изпълнение на дейност 4 на проект BGENVIRONMENT-3.001-0015-C01 „Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“.

Учениците се запознаха с различен начин на земеделие, подчинено на законите на природата. Тази ферма е невероятен пример за кръгова икономика. Тук всички живи същества живеят в симбиоза. И нищо не се изхвърля. Учениците направиха образователна обиколка и се запознаха както с растителния, така и с животинския свят във фермата. Тук няма торове, няма химикали, всичко е натурално. Даже кокошките са „трактори‘‘. С помощта на по-големите ученици, с мобилна лаборатория бяха направени и замервания на температурата на водата, въздуха и почвата, определиха pH на водата в езерото на фермата, както и влажността и микрочастиците във въздуха. След обиколката обучението премина в образователни игри. Учениците приготвиха сами храна, с продукти отгледани от фермерите. Забавлявайки се те дегустираха своя обяд със специално приготвен чай от билки, отглеждани във фермата.

Посещението обогати всички с нови знания, запознанства, много смях и веселие.