Демонстрационно занятие по гражданска защита -  за действия при земетресение и възникнал пожар, ще се проведе днес от 10.00 ч. в Средното училище „Никола Вапцаров“ в с. Карапелит, община Добричка. Занятието е част от дейностите, заложени в годишния план за защита при бедствия на учебното заведение. Целта е да се проверят на практика знанията и уменията на учениците, учителите и помощния персонал за действия при сложна обстановка.

В занятието ще вземат участие екипи на основните съставни части на единната спасителна система. Предвижда се в 10.00 ч. да бъде обявено земетресение, в резултат на което всички ученици, учители и служители ще напуснат организирано сградата по изготвен предварително евакуационен план. Ще последва проверка на класовете и демонстрация на гасене на пожар и оказване на първа помощ на изведените пострадали ученици.

Гости ще бъдат кметът на община Добричка инж. Тошко Петков, представители на общинската администрация, експерти от Регионалното управление по образование и всички директори на училища и детски градини от общината.