„Извиняваме се на всички абонати за причиненото неудобство поради временното спиране на топлата вода на територията на Русе. Без ремонти не можем да гарантираме качествената работа на съоръженията! За да осигурим на русенци качествено топлоподаване
през зимата, се налага през отпускарския сезон за кратко да правим спирания, за да извършим важни ремонти. За съжаление е невъзможно да се правят ремонти по съоръженията, докато те са в работен режим.“ каза инж. Севдалин Желев изпълнителният директор на Топлофикация Русе. Топлофикация Русе стартира своя годишен планов ремонт на главния топлоизточник, който ще продължи до 4 септември.

Според директора единствено чрез инвестиции в обновяване на съоръженията и топлопреносната мрежа може да се гарантира увеличаване на ефективността, подобряване на екологията и намаляване на аварийността.

„Избрахме периода преди началото на учебната година, когато много русенци използват лятната ваканция на учениците и топлото време, за последни почивки преди да застудее. Обичайно в края на август хората масово не са в града. Целта е в най-малка степен


да нарушим нормалния живот на абонатите ни.“ каза инж. Севдалин Желев.

Директорът обясни, че е създадена организация ремонтните дейности да приключат във възможно най-кратки срокове и заяви, че при възможност, заетите в изпълнението на всички планирани мероприятия ще се постараят топлата вода в Русе да бъде пусната по-рано.