"Като социално отговорно предприятие ние от "Топлофикация Русе" предлагаме на клиентите възможност да ползват целогодишно гореща вода в за 12,50 лева без ДДС за всеки потребен и отчетен кубик. Кампанията ще продължи през цялата 2023 г.", заяви инж. Севдалин Желев, директор на топлофикационното дружество. Той посочи, че програмата "Изряден клиент" се радва на сериозен потребителски интерес.

Изпълнителният директор на топлофикацията в Русе припомни, че за участие в програмата е необходимо да бъдат изпълнени три условия.

Инж. Желев обясни, че първото изискване е клиентът да няма просрочени, съдебни и присъдени задължения към топлофикацията и фирмите за дялово разпределение. Второто условие за включване в програмата за лоялност  всички индивидуални уреди за дялово разпределение да са с валидна метрологична проверка и да са изпълнени всички получени предписания.

„Третото изискване е потребителите да осигуряват възможност за извършване на ежемесечен отчет на индивидуалните уреди за дялово разпределение на техния топлинeн счетоводител. Това е възможно чрез визуален отчет или дистанционен отчет.“ заяви инж. Желев.