Подбор по документи за медицинска сестра в яслена група и завеждащи здравни кабинети в ОУ „Пенчо Славейков“ и ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ обяви община Димитровград. 


Постоянното място за медицинска сестра в яслена група е към Детска ясла „Райна княгиня”. В подбора могат да участват лица с квалификация медицинска сестра, фелдшер или акушерка с образователно квалификационна степен „Специалист” или „Бакалавър”.


Постоянно е и мястото за завеждащ здравен кабинет в ОУ „Пенчо Славейков”, както и това в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров”. В подбора за тях могат да участват лица с квалификация: правоспособен лекар или специалист по хигиена на детско-юношеската възраст, педиатрия или обща медицина; медицинска сестра или фелдшер с образователно квалификационна степен „Специалист” или „Бакалавър” и професионален опит по специалността минимум 3 години.


Задължително условие е членството на кандидатите в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, допълват от димитровградската администрация.


Заявления се подават в деловодството на общината, гише №1, първи етаж до 12 ч. на 29 юли. Към заявлението трябва да бъдат приложени: автобиография, копие от диплома за завършено образование, копие от трудова книжка (документ, доказващ стаж по специалността - ако има такъв) и документ, доказващ членството в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.