Публична среща-дискусия между Управляващия орган Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, Регионални власти, Организации за подкрепа на бизнеса и Представители на бизнеса от Северозападна България

На 12.12.2021 г., Търговско-промишлена палата Враца проведе публична Среща-дискусия между Управляващия орган Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, Регионални власти, Организации за подкрепа на бизнеса и Представители на бизнеса от Северозападна България, по проект “Dialog for Innovation And LOcal Growth“, финансиран по Програма „Interreg Europe“.

Срещата беше открита от Илиана Филипова, Председател на УС на Търговско-промишлена палата Враца, която заяви готовността на екипа на ТПП-Враца да подкрепя и да бъде полезен на бизнеса при усвояването на средства и повишаване на конкурентноспособността през новия програмен период.

Голям интерес предизвикаха представените от Калин Маринов, Заместник главен директор ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа, нови възможности за финансиране и подкрепа с мерки за насърчаване на иновациите и растежа, а именно:

Мерки по Програмата за икономическа трансформация в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост;

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 (ПКИП);

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация " 2021-2027 (ПНИИДИТ).

Участниците в събитието се запознаха детайлно с предвидените дейности за подкрепа на бизнеса от Плана за действие, разработен по проект „DIALOG“, представен от Мая Милова – Изпълнителен директор ТПП-Враца.

Проведената дискусия  беше оживена, като бяха идентифицирани и усвоени ключови аспекти относно предстоящите мерки и програми.