"Една от основните задачи, с които се заех след встъпването ми в длъжност бе именно намиране на решение за пътя Добрич-Варна, който  по данни и на Пътна полиция и на Областно пътно управление, е най-натоварения на територията на областта. Направих няколко срещи с членове на Управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура. След среща с кметовете на общини, на която бяха откроени най-неотложните задачи, изпратих писма до МРРБ и АПИ", съобщи областният управител на Добрич Йорданка Костадинова.

В резултат на екипна работа с Областно пътно управление и аргументираното настояване на областния управител за включването в годишната програма на АПИ за 2024 г. на проекти за реализация в област Добрич, ще се реализира кръгово кръстовище на територията на община Генерал Тошево. А при полагането на символична първа копка на магистрала Русе – Велико Търново, министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков обяви, че в бюджета за 2024 г. са планирани средства за проектиране на скоростни пътища, единият от които е скоростен път Силистра-Добрич-Варна. „Средствата са заложени в бюджета за следващата година. Проектирането се надяваме да започне през следващата година, така че в един средносрочен план да бъде обновена цялата първокласна пътна мрежа в региона“, обясни министърът част от плановете на АПИ за развитие на пътната мрежа в Североизточна България.