Стартира официално благотворителна кампания - фондонабиране на средства за изграждане на ново отделение по педиатрия в „МБАЛ-Добрич“АД по Проект „Светулка“.

За изграждането на Педиатричното отделение до момента Фондация „За доброто-Проект Светулка“ и „МБАЛ-Добрич“АД имат осигурени и събрани 320 хил.лв. Необходимото дофинансиране е в размер на 180 хил.лв., за да започне изграждането.

Фондация „За доброто-Проект Светулка“ имат изградени вече 5 педиатрични отделения с помощта на дарители - в гр. Силистра, Айтос, Карнобат, Ловеч и Велико Търново.

„МБАЛ-Добрич“АД и Фондация „За Доброто“ се обръщат с молба за подкрепа. Средства се събират:

  • по сметката на Фондация „За Доброто“: IBAN номер: BG91RZBB91551012773591, Основание: Светулка Добрич

или

  • по сметката на „МБАЛ -Добрич"АД: IBAN: BG81FINV91501016884394, Основание: Светулка Добрич