Разяснителна среща за новата програма за енергийна ефективност на сградите ще се проведе тази вечер от 17:00 часа в Община Ракитово, съобщават от ведомството. Целта на дискусията е гражданите да получат повече информация за това как да кандидатстват за финансиране.

Експерти ще припомнят основните критерии към кандидатите - да са регистрирани сдружения на етажната собственост, сградите да са строени преди 26 април 1999 година, в тях да има по четири или повече самостоятелни обекта, които да са на двама или повече собственици. Задължително е мерките да доведат до минимум 30% спестяване на енергия. Допустимите дейности са смяна на дограма, топлоизолация, монтаж на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници, ремонт на покриви и други.

Проектите на сдруженията ще се приемат в Община Ракитово до 10 май, а от ведомството ще подават предложенията към Министерството на регионалното развитие до 31 май.