12-ти април е датата, на която се навършват 115 години от смъртта на Данаил Попов - български националреволюционер, деен участник в българското национално-революционно движение през 60-те и 70-те години на 19-ти век. Близък съратник и доверено лице на Васил Левски.

Данаил Попов е патронът на общинското Средношколско общежитие в Плевен, което е и причина годишнината от неговата кончина да бъде отбелязана от екипа преподаватели начело с директора г-жа Веселка Лилова, както и от учениците в общежитието.

По повод 115-та годишнина от смъртта на Данаил Попов, ученици от едноименното Средношколско общежитие в Плевен направиха презентация под формата на слайд шоу, показваща на интернет страницата на общежитието повече за личността, живота и дейността на родения в Плевен български националреволюционер и близък съратник на Васил Левски.

Oт понеделник следващата седмица, всеки ученик от СО „Данаил Попов“ – Плевен ще може да вземе брошура, съдържаща информация за патрона на общежитието Данаил Попов и със съгласието на класния ръководител да я представи в Часа на класа в училището, където учи.