Продължава подмяната на външен водопровод с дължина 1000 м в местността Бошнов чарк, съобщават от Община Ракитово.

Водоподаването ще бъде прекъсвано в часовете от 10.00ч. до 20.00ч. на гр. Ракитово. Това се налага, защото изкопните работи се извършват на ръка, тъй като теренът е планински и труднодостъпен.

Днес е констатирана авария на западния склон поради, което резервоарът на гр. Ракитово е изпразнен и е прекъснато водоснабдяването. Екип е на място и работи по отстраняването.

Призивът към гражданите е да се запасяват с вода в часовете, които е осигурено водоподаване.