Министърът на културата Велислав Минеков спира изкопните работи в Долнославската могила край Асеновград и съставя акт на кмета на града за разкопаването на археологическия обект, извършено без съгласуване с Министерството на културата, Исторически музей - Асеновград и Регионалния археологически музей в Пловдив.  

С разпореждане Минеков налага принудителни административни мерки на кмета на Асеновград Христо Грудев да преустанови всички действия в селищната могила по изпълнението на проекта на  ВиК - Пловдив за изграждане  на нов хоризонтален дренаж и довеждащ водопровод за допълнително водоснабдяване на асеновградското село Червен. Министър Минеков нарежда още преди да продължи реализацията на проекта, да бъдат извършени спешни археологически проучвания по трасето на полагащата се ВиК инфраструктура.

До тук се стигна след подадени сигнали от жители на региона, от депутатите от ПП Александър Дунчев, Венцислава Любенова и Христо Даскалов до председателя на Парламента Вежди Рашидов, както и от Регионалния инспекторат за опазване на културното наследство в Пловдив, който от края на ноември започна проверка по случая.

По данни на археолозите има допуснато нарушение в южната периферия на могилата, където в направения изкоп, заради полагането на ВиК тръби, се виждат останки от праисторически постройки и фрагменти от Ранния и Късния халколит.

Долнославската могила е един от най-значимите археологически паметници от българската праистория. Тя е археологическа недвижима културна ценност от национално значение и се намира в местността "Лопките" в землището на село Долнослав, на територията на община Асеновград. Теренът се води земеделски имот и е общинска частна собственост.

В отговор на запитване на Дарик радио ще бъдат ли прекратени изкопните дейности в историческото място - част от световното културно наследство, от управата на Асеновград отговориха, че трите имота, в които са извършени изкопните работи, общината е придобила от частни собственици по законоустановения ред.

От управата на Асеновград заявиха още, че на база разпореждане на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“, са преустановили строително-монтажните работи, изпратили са проектната документация за съгласуване с НИНКН и в момента са в процес на подписване на договор за осигуряване на археологически проучвания и надзор за последващите дейности до приключването на обекта.

При приключване на всички процедури и сключване на договор с Археологическия музей в Пловдив, община Асеновград ще продължи изпълнението на проекта, заради наложителното решаване на дългогодишния проблем с водоснабдяването на населените места в региона, някои от тях и към момента на воден режим, казаха още от местната управа.