Служители на „Напоителни системи“ – клон Шумен извършиха зарибяване на язовир Шумен с 200 000 личинки амур и 200 000 личинки толстолоб.

Зарибителният материал е произведен в Селскостопанската академия към Института по рибарство и аквакултури, гр. Пловдив.

Служители на „Напоителни системи“ ЕАД зарибиха язовир Шумен и Гребния канал в Пловдив

„Инициативата има за цел да се подобри популацията, да се обогати разнообразието на рибния ресурс, както и да се предпази язовирът от заблатяване“, заяви управителят на клон Шумен Стоян Владимиров.

Преди това в Пловдив зарибиха Гребния канал. Общото количество е 600 кг риба, от която 500 кг са толстолоб и 100 кг бял амур. Инициативата цели съоржението да се поддържа с чист фитопланктон и да се предпази по естествен начин от заблатяване.

Служители на „Напоителни системи“ ЕАД зарибиха язовир Шумен и Гребния канал в Пловдив

На зарибяването присъстваха управителят на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Пловдив инж. Костадин Чолаков и представители на Община Пловдив.