Финансиране в размер на 20 910 лв. си осигури библиотеката в Димитровград с проект "Нови възможности за съхранение и достъп до културноисторическото наследство“ по програмата за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти  на Национален фонд „Култура“. 


Със средствата предстои да бъде закупен професионален скенер от висок клас за дигитализация на книжни носители и оригинални документи от фонда на Историческия музей, информират от общината в Димитровград.


Проектът на ГБ „Пеньо Пенев“ има за цел въвеждане и работа с високи технологии, като се предвиждат дейности по дигитализиране на културни обекти, създаване и публикуване на дигитално съдържание, изграждане на капацитет за работа в онлайн среда, което ще подобри възможностите екипът да реагира на кризисни предизвикателства, като породеното от пандемията, коментират от димитровградската община.