След изтичане на срока за прием на заявления за плащане, който беше от 28 септември до 2 октомври, в Министерството на земеделието и храните са постъпили жалби от пчелари, които са изпълнили ангажиментите по сключените с Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) договори, но не са успели да подадат заявлението си за плащане в срок. 

Четете още: Фермери искат дерогация за ДЗЕС 6


Това е една от основните причини, поради които от Министерството на земеделието предлагат за обществено обсъждане до 6 ноември промени в Наредбата за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план в сектора на пчеларството. 

По данни на ДФЗ сключените договори по интервенциите в пчеларството са 1241 броя. По тях от страна на бенефициерите са подадени 1201 бр. заявления за плащане. Без създадено заявление за плащане в СЕУ са 30 пчелари, 7 стопани са създали заявление в СЕУ с „фатална грешка“ поради наличие на задължения към НАП, трима стопани са създали заявления за плащане в СЕУ, но не са го подписали с квалифициран електронен подпис. Досиетата на всички 40 пчелари с неподписани и неподадени заявления за плащане са архивирани, става ясно от доклада на зам.-министър Деян Стратев. 

Тези 40 пчелари, освен че няма да получат възстановяване на разходите за извършени дейности за 2023 г., но и ще бъдат недопустими за подпомагане по тези интервенции през следващата 2024 г., защото неподадено заявление за плащане в срок се третира като неизпълнение на сключен договор, уточняват от аграрното министерство. 

Пчеларите са първите бенефициери, които кандидатстват за подпомагане чрез Системата за електронни услуги (СЕУ).

Цялата им комуникация с ДФЗ се осъществява само чрез тази система. Много пчелари бяха затруднени при подаване на заявленията си, поради различни причини – липса на съвременна техника със софтуер, отговарящ на изискванията за работа със СЕУ, липса на знания относно работата на системата и затруднения в подаването и изтеглянето на документи и съобщения и т.н., казва още Стратев в доклада си до министър Вътев. 

Очаква се с приемането на нормативния акт да се създаде възможност за успешното прилагане на секторните интервенции в областта на пчеларството през първата година.

В проекта на Наредба е прецизирана и разпоредбата, съгласно която се изисква рецепта от регистриран ветеринарен лекар за закупуване ветеринарни лекарствени продукти, като е уточнено, че същата се представя, само когато продуктът се прилага по лекарско предписание.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg