Село Соволяно от днес е на воден режим за ползване на питейна вода,информира кмета Пламен Илиев.

Вода ще има във времето от 18.00  до 10.00 часа сутринта. Като причина за тежката мярка която се налага на жителите в летните горещини Пламен Илиев посочва, завишената консумация на питейна вода и драстичното намаление на дебита в сондажните кладенци. Кметската заповед е на основание Наредбата за общественият ред на територията на Община Кюстендил и намаляване дебита на водоизточниците за питейното-битово водоснабдяване, както и текстове от два закона – за местното самоуправление и за водите.

 От миналата седмица в сила е заповед, забраняваща използването на питейната вода за поливане на градини и за миене на коли в Кюстендил и общината, издадена от кмета на община Кюстендил Петър Паунов. „С тази заповед бяха запознати и кметове на села на редовното им съвещание.Най-сериозни остават проблемите с водата и това лято в село Соволяно, където преди дни за една от махалите доведоха вода от каптаж, изграждан през 1934 г.,“ каза кметът Пламен Илиев.