Общинските съветници от ВМРО се поздравиха със сериозен успех след приключването извънредната сесия на Общинския съвет в понеделник - по-голямата част от внесените от тях предложения за корекции на проектобюджета за 2023 г. на Община Русе бяха приети.  

Изучаването на предмета "Русезнание", въведен в русенските училища преди повече от 15 години по предложение на Искрен Веселинов, тогава общински съветник от ВМРО, ще получи за текущата година дофинансиране във вид на билети за музеи в Русе, които учениците да посетят. Решено бе за следващата учебна година с общински средства да бъде изготвено ново актуализирано пособие по предмета.

Изцяло бе прието предложението на съветниците от ВМРО да се увеличат средствата за провеждането на ежегодния Джаз фестивал в Русе, както и за създаването на Алея на джаза в града ни.

Ще има увеличение и на средствата в звено КООРС за изграждане на видеонаблюдение на детски площадки, като се започне от най-засегнатите от вандализъм, с цел превенция на зачестилите вандалски прояви.

Също по тяхно предложение в капиталови разходи ще бъдат предвидени допълнителни средства за ремонт на детската градина в с. Червена вода, като сумата да бъде от резерва за непредвидени и неотложни разходи. Целта е градината да бъде готова за прием на втора група деца от селото.

Увеличаването щата на Общинска полиция - Русе също бе прието. В най-кратък срок, още през  настоящата година да бъде открита процедура за нови назначения, като целта е да се увеличат служителите и от 6 да станат 11 общински полицаи.

В бюджета залегна и предложението за изграждане на достъпна архитектурна среда в ОУ "Васил Априлов" - Русе с предвиждане средства за инсталиране на хидравлична платформа. Това ще бъде второто училище, в което по предложение на патриотите ще бъде изградена достъпна среда.

По предложение на съветниците от ВМРО вече е изготвено проектиране и през следващата година предстои облагородяване на пространството около блоковете "Асен", "Петър" и "Калоян" в ЖК "Здравец - Изток".

Направените корекции в бюджета на Община Русе за 2023 година чрез предложенията на съветниците от ВМРО са поредното доказателство, че внимателно следят разпределянето на общинските средства в полза на нуждите и желанията на съгражданите си.