Саркис Караджиян е новият изпълнителен директор на „ВиК Добрич“ АД. „Със смяната считам, че отговаряме на очакванията на обществото в областта. Вярвам, че новият Съвет на директорите и ръководство на водния оператор ще положат максимални усилия да подобрят услугата за гражданите“ – каза по повод промените в ръководството на водния оператор областният управител Здравко Здравков.

Предстои промяната за бъде вписана в Търговския регистър. Припомняме, че тази година на 18 януари „Български ВиК холдинг“ ЕАД обяви конкурс за избор на Съвет на директорите на „ВиК Добрич“ АД, чийто състав е 5-членен. Резултатите от конкурса бяха обявени на 19 април 2023 г. на сайта на Холдинга. Срокът на действия на новия Съвет на директорите е 3 години.