Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден водопровод по ул. „Тодор Минков“ в гр. Русе на 08.12.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Света гора“ в участъка от ул. „Тодор Минков“ до ул. „Флотска“, ул. „Тодор Минков“ и по ул. „Пристанищна“ в участъка от ул. „Ген. Радецки“ до Транспортна полиция.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“