Осем блока във Варна ще бъдат санирани със средства по оперативната програма „Региони в растеж“.  Шест от сградите са в район „Аспарухово”, а другите са в „Одесос”. 

Проектът предвижда поставяне на външна изолация и дограма с цел достигане най-малко на клас на енергопотребление "С", както и привеждане на сградите в съответствие със задължителните предписанията на енергийните обследвания на техническите паспорти, обясни ръководителят на проекта Владимир Минков. Той добави, че реализирането на проекта ще подобри архитектурния облик на съответните жилищни райони.