От началото на годината в РИОСВ - Варна са подадени общо девет сигнала за намерени мъртви делфини по Северното Черноморие, информират от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

От извършените по сигналите проверки са установени три мъртви делфина от вида муткур (морска свиня). За сравнение, през същия период на 2023 г. са установени четири мъртви делфина, а през 2022 г. - осем.

Мъртви делфини изхвърли морето край Варна

Мъртвите екземпляри престояват дълго време във водите на Черно море, преди да бъдат изхвърлени на брега, и са в напреднала фаза на разлагане, което възпрепятства установяване на причините, довели до тяхната смърт, както и установяване на антропогенна намеса. Евентуалните предполагаеми причини за смъртността на делфините могат да бъдат старост, случаен улов в риболовни уреди с последващо удавяне, зашеметяване от плавателни средства, паразитни болести и вирусни инфекции.

Съгласно Закона за биологичното разнообразие след получаване на сигнал за мъртъв делфин експертите на РИОСВ – Варна извършват проверка на място. По време на проверката се установяват видимите причини за смъртта на бозайника и се снемат биометрични данни. При констатиране на вероятност за човешка намеса като причина за смъртта на екземпляра се уведомяват прокуратурата и органите на МВР. В останалите случаи РИОСВ уведомява съответната черноморска община, на чиято територия е делфинът, за предприемане на действия съгласно издадено разрешително за разпореждане със защитени видове и с цел премахване на мъртвия делфин.

В Черно море се срещат три вида делфини – обикновен делфин, муткур и афала. Те са защитени видове и са включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие, който забранява тяхното обезпокояване, преследване, улавяне, избиване, както и вземането на намерени мъртви екземпляри. 

Предвидените в Закона за биологичното разнообразие административни наказания за посегателство срещу защитени видове са от 100 до 5000 лева за физическо лице и от 500 до 10 000 лева за юридически лица. За видовете обикновен делфин и афала Наказателният кодекс предвижда наказване с лишаване от свобода до пет години, както и  глоба от 5000 до 20 000 лева.