Варненският административен съд отхвърли жалбата от Цветнен Цветков против решението на Общинската избирателна комисия, с което предсрочно бяха прекратени пълномощията му като кмет на район „Одесос“.

Според магистратите решението е законосъобразно, тъй като Цветков не е напуснал фирмата си ЕТ „ТУКИ – ЦВЕТКОВ – ЦВЕТНЕН ЦВЕТКОВ“ в срок от един месец след встъпването си в длъжност.

Решението може да бъде оспорено пред Върховния административен съд в 7- дневен срок.