Добричкият административен съд касира изборите за общински съветници в Каварна, сочи решение с дата 27 ноември.

Делото за обявяване на резултата от вота, респективно и решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Каварна за определяне на изборните резултати за избор на общински съветници и разпределянето на мандатите, беше образувано по искане на няколко кандидати за съветници, както и на местната коалиция „Българска прогресивна линия" („Левицата!" – Български възход – ДПС). Общият брой на жалбите срещу решението на ОИК – Каварна е повече от 20.

След като разпореди преброяване на всички бюлетини в 30-те секционните избирателни комисии (СИК) в Каварна, в рамките на няколко открити заседания, административният съд в Добрия обяви, че е открил драстични нарушения и разминавания в данните между попълнените протоколи и реалните бюлетини.

В аргументите, с които се иска касиране на изборите за съветници се „изтъква, че близо 90 % от предадените секционни протоколи са с поправки, зачерквания и добавяне на цифри, като по тях фигурират само два или три подписа. Добавя се, че не са спазени указанията за видеозаснемането, което създава съмнение в достоверността на резултатите", пише в мотивите към решението.

Наблюденията на съда след преброяването на бюлетините от изборите в Каварна сочат разминавания в протоколите и нарушена цялост на пакетите с бюлетини след вота, еднотипни грешки в поредици бюлетини като попълване на съседни квадратчета, зачерквания, задрасквания и др., които превръщат бюлетините в невалидни.

Анализът на протоколите в СИК-овете, както и преброяването на бюлетините, е показал, че има комисии с близо 40% недействителни бюлетини.

„Нарушения са съществени, тъй като са довели до опорочаване волята на избирателя, който е гласувал за определена партия, но неговият глас не е бил отчетен, тъй като вотът му е променен. По този начин е опорочена волята на избирателя, нарушение е принципът на чл. 3 от Избирателния Кодекс и са нарушени основни права на българските граждани да упражнят надлежно правото си на гласуване, като посочат кой иска да ги управлява.

Невъзможността да се определи и отчете действителната воля на избирателите навежда на тежко опорочаване на изборния процес и съответно до опорочаване на приетите от ОИК изборни резултати, което от своя страна налага обявяване на така приетия от ОИК избор за недействителен" мотивира се съдията по делото Красимира Иванова.

Общинската избирателна комисия в Каварна е осъдена да плати и съдебните разноски на жалбоподателите в размер общо на 6410 лв.

Решението на Добричкия административен съд може да се обжалва пред ВАС в 7-дневен срок.