Нов лекотоварен автомобил ще закупи Община Добричка, след като Управителният съвет на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика одобри финансиране в размер на 45 500 лв. на предложения проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Добричка“. Автомобилът е предназначен за доставка на топъл обяд по домовете на хора в неравностойно положение. Средствата, които ще се отпуснат от Фонда, са 35 999,60 лв., а съфинансирането от бюджета на Община Добричка - 9 500,40лв. Проектът на Община Добричка е на първо място в списъка на одобрените и е едно от двете предложения, получили максимален брой точки сред подадените 123.

С новото превозно средство значително ще бъде подкрепена дейността на Домашния социален патронаж с капацитет 500 лица, както и предоставянето на топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане (2021-2027г.) на 150 лица от определените целеви групи в девет домашни социални патронажа.

Нов електромобил ще си осигури Община Добричка с финансовата подкрепа на Националния доверителен екофонд. Проектът на обща стойност 69 000 лв. вече е одобрен. Предоставената от фонда субсидия е в размер на 20 000 лв. 45 000 лв. ще бъдат осигурени от Община Добричка. В момента тече обществена поръчка за избор на изпълнител. Очаква се след провеждане на процедурата сумата от общинския бюджет да бъде редуцирана.