31 май се отбелязва, като Световен ден без тютюнопушене от 1987 г. по инициатива на Световната здравна организация. За първи път се чества на 31 май 1988г. Традиционно на този ден се провеждат различни кампании, които са насочени към отказване от вредния навик.


РЗИ-Хасково отбелязва Световния ден без тютюнопушене с две превантивни инициативи и раздаване на информационни материали от доброволци. Предвидено е интерактивно занятие с шестокласници от СУ „ Васил Левски “ в Градската градина, съвместно с Превантивно-информационен център по наркотични вещества – Хасково, като ще бъдат връчени награди на победителите.


Съвместно с Областния съвет на БЧК и доброволци от БМЧК, от 11 ч. до 13 ч., на площад „Общински“, ще работи изнесен Кабинет за консултиране и отказване от тютюнопушене и безплатно измерване на въглеродния оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта  на пасивни и активни пушачи (чрез апарата „Smoker lyzer”) . 


„Имаме нужда от храна, не от тютюн“ – това е мотото тази година на Световния ден без тютюнопушене 31 май. 


По данни на Националното проучване на факторите на риска за здравето на населението на Р. България - 2020 г., проведено от НЦОЗА 39.4% от възрастното население и 31,4% от 15-19-годишните в страната употребяват тютюн. Основната част от анкетираните използват бездимни тютюневи изделия, наргиле и електронни цигари вкъщи (44.7%), като делът им нараства няколко пъти с възрастта. На пасивно пушене в дома си са изложени 53.7% от анкетираните.


Делът на мъжете, които пушат, е по-висок от жените, съответно 40.5% на 38.7%. Най-висок е делът на ежедневните пушачи – мъже във възрастовата група 45-54 г. (49.0%). Остава без промяна фактът, че 14.3% от анкетираните са започнали да пушат на 10-15-годишна възраст.


В заведенията 36.5% от анкетираните употребяват тютюневите продукти. Най-висок дял на пушещите бездимни тютюневи изделия е във възрастта 20-35 г. Около 2/3 от пушачите (67.1%) подкрепят тоталната забрана за пушене на обществени места. 


В световен мащаб всяка година загиват над 8 милиона души, засегнати пряко или косвено от тютюна. Повече от 7 милиона от тях умират от директна употреба, а почти милион и двеста хиляди непушачи – от вдишването на вторичен тютюнев дим. 65 000 от тези, които умират от болести, свързани с вдишването на вторичен тютюнев дим, са деца.


Глобалната кампания на СЗО има за цел да повиши осведомеността относно алтернативното производство на култури и да насърчи тютюнопроизводителите да отглеждат устойчиви земеделски култури, свързани с изхранването на населението по света. По данни на СЗО около 3,5 милиона хектара земя по целия свят се преобразуват за отглеждане на тютюн, като то е причина и за обезлесяването на 200 000 хектара годишно.