Русенският университет е сред трите университета в България спечелили най-голяма сума за финансиране за осъществяване на мобилности в страни извън Европейския съюз по линия на програма Еразъм+ от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). За следващата учебна година университетът ще изпраща и приема студенти, докторанти, преподаватели и служители от партниращи университети в Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Азербайджан, Грузия, Молдова, Йордания, Руска Федерация, Китай, Виетнам и Киргистан с финансиране по програма „Еразъм+“.  Всички подадени проекти са оценени с оценки над 90 (от 100 възможни) и са финансирани. Така Русенският университет е на второ място по брой финансирани държави в страната и с най-голямо финансиране сред извънстоличните университети.

Припомняме, че входящата студентска мобилност в Русенския университет през тази академична година надвишава 150 души от 34 университета от 11 държави. Университет е награждаван няколко пъти за отлично изпълнени проекти за мобилност по програмата.