Райският газ е позната тема. Той е с много кратко въздействие, но може да причини изключително сериозни вреди. При комбинацията му с алкохол или някакво психоактивно вещество има риск да повлияе на психиката. Дори и в чисто състояние, по-интензивната му употреба крие рискове за координацията, ума, белите дробове. Но има и друг опасен момент, ако се стигне до болница – при евентуално влошаване на състоянието на консуматора на райски газ, особено в комбинация с други вещества, лекарите нямат информация и това крие рискове. 

Това сподели в ефира на Дарик Росица Димова – председател на Общинския съвет по наркотични вещества и превенция. Тя, както и Десислава Василева - секретар на местната Комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни стават част от мащабната кампания на организаторите на TEEN BOOM FEST „Балоните са за украса“, която чрез участието на звезди от мета пространството, българската музикална сцена и кино, искат да насочат вниманието на децата и подрастващите към опасността от райския газ.

Според Европейски доклад, пет държави вече са взели сериозни мерки в посока превенция и ограничаване на свободния достъп до райския газ, сред тях са Испания, Франция и Нидерландия, където той ще бъде забранен за консумация.

„В България политиците са наясно със сериозността на проблема и вече се вземат мерки за неговото ограничаване. Те ще са насочени към Закона за закрила на детето и ако не за възрастните, то поне за малолетни и непълнолетните консумацията на райския газ да се счита за противообществена проява. Това ще ни даде основание като специалисти да работим с тези деца, да им бъдат налагани някакви възпитателни мерки. Държа да уточня, че не се касае за наказателни мерки. Напротив ние работим с педагози и психолози, които непрекъснато се развиват и обучават, за да бъдат адекватни към последните тенденции и да могат ефективно да помогнат на децата“, сподели Десислава Василева.

Двете организации работят в тясно партньорство и предвиждат скоро да осигурят и дарят на Бърза помощ специални тестове за наркотични вещества. Проблемът е, че дори и тестовете понякога не успяват да хванат богатството от синтетика, обясни Росица Димова. 

Не особено опасни вещества, които не са забранени официално, но са комбинирани с различна синтетика – това е сериозен проблем, който може да причини трайни вреди на психиката, какъвто е например „друсаният чай“.

Това е обект на внимание на социалните организации, които работят в посока младите хора и децата да знаят за опасността.

Общинския съвет по наркотични вещества и превенция и местната Комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни ще имат своя шатра по време на фестивала, който се очаква да събере хиляди тийнейджъри и техните родители. Специалистите приканват всеки който е заинтересован от темата или се чувства ангажиран с нея да ги посети.

Повече по тази тема, чуйте в звуковия файл от Росица Димова и Десислава Василева: