РИОСВ – Пловдив трябва да възстанови 224 318 лева на община Сопот. Решението е на ВАС и касае отчисления по Закона за управление на отпадъците за 2021 г.

Средствата са целеви и ще се използват според решение на ОбС на общината.

Предвижда се, ако местният парламент одобри, да бъдат поставени още контейнери за разделно събиране.