Промяна в структурата на Община Русе, с обособяване на културния сектор в отделна дирекция. Създаване на устойчива платформа за диалог с участието на всички представители на сектора, за да се изработи Стратегическа визия за развитие на културната среда в Русе. Създаване на интерактивен културен календар и дигитализация на процесите. Реализиране на политика за комплексно присъствие на русенската култура в национален и международен контекст. Стартиране на подготовка за кандидатура на Русе за Европейска столица на културата през 2032. 

Това са някои от приоритетите, които кандидатът за кмет на ПП - ДБ Рена Стефанова и екипът й от експерти - кандидати за общински съветници и граждански активисти представиха на среща с представители на сектора. Цялата програмна визия „Култура“, както и останалите приоритети на коалицията, са достъпни на сайта www.renastefanova.com/programa 

„Културата е важен приоритет, защото прави Русе привлекателен и ценен за младите хора, които искаме да върнем тук. Ще се стремим да удвоим средствата за подкрепа на независимия културен сектор, като стигнем 500 хиляди лева в бюджет 2025. Община Русе е богата, просто средствата трябва да се управляват правилно и прозрачно“, заяви Рена Стефанова.

Представители на различни културни институти: опера, театър, музеи, библиотека, както и независими творци: артисти, дизайнери, литературни и театрални специалисти, споделиха множество проблеми и задаваха въпроси.

„Няма никакъв проблем дофинансирането на културните институти от страна на общината да бъде решено. Важното е да имаме воля за това и Общинският съвет да осъзнае, че в културата не трябва да има политика, а да работим за общата кауза на Русе“, заяви проф. Велизар Павлов, кандидат за общински съветник от ПП - ДБ. 

Рена Стефанова заяви готовност за стартиране на процеса за участие на Русе в европейската инициатива Европейска столица на културата през 2032: стратегически приоритет в културните политики на местно ниво за утвърждаване на Русе като културна столица на Европейския съюз в следващото десетилетие. С участието на всички оператори, убедени, че културата е ресурс за местно и регионално развитие в свят на свободни хора, потребители на изкуства без граници.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!