Ремонтни дейности се извършват в междублоковото пространство в карето между ул. "Д-р Пискюлиев", ул. "Парижка комуна", ул. "Кракра", ул. "Дрин", ул. "Г. Бенковски" и ул. "Хараламби Ангелов", съобщиха от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" към Община Варна.

Предвижда се да бъдат обновени съществуващите тротоарни настилки и да се изградят нови алейни мрежи. Ще бъдат ремонтирани и паркингите в района, с джобове за контейнерите за сметосъбиране.

Проектът предвижда още обновяване на съществуващите детски площадки и спортни игрища, изграждане на фитнес на открито, кътове за отдих и  беседки. Ще бъде подменено уличното осветление с енергийно ефективно.