Заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион за планиране (ЮЦР) ще се проведе в Дома на културата "Борис Христов" в Пловдив.

Ще се приемат критерии за оценка и приоритизиране на бъдещите проекти в Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ). Ще присъстват кметове, областни управители, представители на бизнеса, неправителствени организации, работодатели и висшите училища.

Водещ на заседанието ще е кметът на Пловдив Здравко Димитров, който е председател на Съвета.