На заключителна пресконференция директорът на РБ “Христо Ботев” - Силвия Павлова представи постигнатото по проект “Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия”.

Финална пресконференция

            Проектът „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия” бе създаден с цел да обедини усилията на Регионалните библиотеки „Михалаки Георгиев” – Видин и партньора Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца в мисията за създаване на иновативна и атрактивна форма за достъп до култура и изкуство на открито. Ръководени от идеята за повишаване привлекателността на библиотечните услуги чрез достигане до публики на място, прилагане на оригинални методи в културното предприемачество в отдалечени райони с население с ограничен ресурс за достъп до културни продукти, включително представители на малцинствената общност.

            Проектът се фокусира върху създаване на устойчиви канали за комуникация и обмен на информация за въздействие върху публики с цел популяризиране на местни автори и произведения и привличане на последователи, читатели и потребители на културни продукти. Другата основна цел е изграждането на нови модели за стимулиране интереса към традиционното четене на книги чрез използване на традиционни и дигитални способи и облачни технологии за предлагане на библиотечна услуга на място в Северозападна България.

На събитието присъства заместник-кметът Петя Долапчиева, която поздрави екипът на регионалната библиотека и заяви, че местната администрация ще продължи да подкрепя институцията.