„Преди три месеца ние гражданите в общината Божурище разбрахме, че златодобивна компания има намерение да провежда проучвания за златодобив на територията на местност Златуша и ще искат да извършват проучвателни сондажи, за да разберат дали там има злато, но ние сме наясно, че там има. Много отдавна още са правени проучвания, има си архиви, в които се знае, че там има залежи, ние сме на пътя между Сърбия и Челопеч, където има си златна жила, ние сме на нейния път просто“. Това каза Венелина Миланова, представител на гражданското общество на Божурище.

„Една прекрасна вечер, аз лично го разбрах от фейсбук, от съобщение на общинския кмет, че ще провежда събрание в селото, за да се запознаят жителите с проучвателната компания. И оттам се случи нещо наистина евроатлантическо, защото ние за три месеца, гражданското общество, сдружение, инициативни комитети, общината, общинските съветници и кмета, успяхме да стигнем до организирането на местен референдум на територията на община Божурище. Смятам, че населението на общината ни е почти единодушно.“

„И сега, на 9 юни, ще се проведе местен референдум с въпрос „Против ли сте Общински съвет, Божурище и кмета на Община Божурище да издават и съгласуват устройствени планове, разрешение касаещи територии за добив на метални, полезни, изкопаеми подземни богатства, попадащи изцяло или частично в площта на територията на Общината?“, на който ние ще кажем "Да".“

Един от проблемите, заради които гражданите не искат проучвания, сподели тя: „Проучвателните сондажи ще бъдат на дълбочина до 350 метра. Сондажите в община Божурище, са до 100 метра дълбочина. Освен това, те ще се извършат на по-малка площ, т.е. ще има кумулативен ефект на струпване на сондиране близо едно до друго. Имаме водоизточници, които са на селата“.

Тя каза, че с други граждани са отишли на места, където има златодобив: „Качихме се на колата, обиколихме доста от тези места, където има такива мини и за злато, и за въглища. И това е един лунен пейзаж. В смисъл, няма растения. Няма нищо.“

На втори юни, в 18:30 в Божурище ще има благотворителен концерт в подкрепа на каузата им.

„И този концерт всъщност ще събере всички хора на площада, не само от Божурище. Ние каним всички хора, които искат бъдещето на децата ни, да бъде чисто, все още да си играят, да снимаме клипове и песни на Зелените поляни в Златуша, да правим концерти там. И всъщност хората, ние сме отговорни за бъдещето на децата. Аз за това смятам, че трябва да им дадем пример, да не са примирими и да не се носят по течението, а точно обратното - да имат мнение по въпроса“, допълни тя.

„Програмата ще бъде разнообразна и динамична. За всеки човек ще има любима песен и любим изпълнител. Така от всички жанрове, така сме го решили. Благодарни сме на ансамбъл Средец, Роси Кирилова и Уикеда.“