Община Свиленград приключи изграждането на водопроводна и канализационна система в кв. „Речните лозя”, съобщават от администрацията на граничния град.

В  кратки срокове на два етапа - през януари и октомври тази година бяха прокарани 10 клона нова водопроводна мрежа с дължина 1730 м и 10 клона нова канализационна мрежа с дължина 1607 м. В обекта са вложени 1 095 663 лева, отпуснати от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, информират от общината.


Местност „Речните лозя“ беше включена в регулацията на града с приемането на Общия устройствен план на Свиленград през 2012 г. Общината изработи проект за изграждане на ВиК, който бе изпълнен. 

След като вече сме готови с подземната инфраструктура започваме проектиране на улиците и уличното осветление. Надяваме се да осигурим и необходимото финансиране, за да можем да изпълним плановете си за този бързо разрастващ се район в близост до централната част на Свиленград, коментира кметът арх. Анастас Карчев.