В бъдещия национален Стратегически план на България за развитие на селското стопанство трябва да се намери начин за специално подпомагане на сектора „Плодове и зеленчуци“.

AgriАнализ: Възможно ли е да има различни ставки по СЕПП след 2020 г.?

Мариана Милтенова, председател на Националния съюз на градинарите в България, призова за това по време на Шестата международна конференция „Европейското земеделие и новата ОСП 2021-2027: Предизвикателства и възможности“.

Форумът се провежда от 23 до 25 октомври в София от Института по аграрна икономика с финансовата подкрепа от Фонда „Научни изследвания“.

Възможно ли специалното подпомагане на сектора „Плодове и зеленчуци“ да стане чрез различни ставки по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП)?

Засега отговорът е „Не“, тъй като проектът за регламент на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) не позволява това.

Това съобщи пред участниците в конференцията Снежана Благоева, директор на дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“ в аграрното министерство.

Тя цитира чл. 18, ал. 2 от проекта на регламент, който според някои експерти ще отвори възможност за въвеждане на диференцирани ставки по СЕПП за различни култури.

Текстът гласи: „Държавите членки могат да решат да диференцират сумата за основното подпомагане на доходите за хектар за различните групи територии, изправени пред сходни социално-икономически и агрономски условия.“

„Това означава, че географско диференциране може да направим, ако докажем с икономически анализ, че отделни региони на страната силно се отличават от останалите. Но диференцирано плащане на площ за различни култури не можем да направим“, обясни Снежана Благоева.

За предстоящите нови преговори по бъдещата ОСП остава открит въпросът възможно ли е България да иска промяна на проекта за регламент, като освен диференциация по географски признак се допусне и диференциация според видовете култури.

Снежана Благоева допълни, че аграрният сектор в момента е максимално включен в дискусията за новата ОСП, така че има възможност да бъдат разгледани различни предложения от браншовете.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.